DIPINGERE IL PRESENTE


DIPINGERE IL PRESENTE
Painting the Present

13 Italian artists / 13 Chinese artists

Curated by Alessandro Demma and Fang Zhenning

6th September - 11th October 2015
Opening 5th September, 19:00

Capri, Certosa di San Giacomo
Via Certosa 1

Andrea Aquilanti, Franko B, Magdolo Mussio, Alberto di Fabio, Massimiliano Galliani, Paolo Gonzato, Corinna Gosmaro, Silvia Hell, Mariangela Levita, Marco Neri, Pierluigi Pusole, Alessandro Sarra, Giancarlo Scagnolari

Cang Xing, Chen Haoyang, Chen Wenling, He Wenjue, Huang Ying, Li Di, Li Lei, Liu, Jianfeng, Meng Luding, Tao Na & Cong Xiao, Zhang Yanzi, Zhang Zhaohui, Zhou Yanming